Doprovodné programy pro střední školy a gymnázia

STÁLÁ NABÍDKA DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ

VÍTEJTE V BUDOVĚ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
Přijďte se podívat do nově zrekonstruované budovy Galerie moderního umění. Projdeme se touto pozdně secesní stavbou postavenou podle návrhu Osvalda Polívky, prohlédneme si skleněné vitráže, cennou štukovou výzdobu a také zcela nový prvek – vzduchotechniku od Aleše Lamra.

OD REALISMU K ABSTRAKCI
Komentovaná prohlídka stálé expozice Proměny obrazu/Obrazy proměn s pracovními listy určená pro studenty gymnázií a středních škol. Proměny obrazu sledují pestrý vývoj českého výtvarného umění od přelomu 19. a 20. století až po tvorbu současných umělců a představují všechny důležité směry, které měly vliv na utváření českého moderního výtvarného umění. Obrazy proměn ukazují ve čtyřech tematických celcích, jak se vyvíjelo zobrazování tradičních témat výtvarného umění: tvář, krajina, zátiší a figura.

 GALERIE VLADIMÍRA PRECLÍKA
Doprovodný program je zaměřen na tvorbu hradeckého rodáka Vladimíra Preclíka. Studenti se v rámci programu seznámí s životem a dílem tohoto významného představitele českého moderního umění a všestranného umělce, který se vedle sochařské tvorby věnoval také malbě, kresbě, grafice a literatuře. Během programu se se studenty zaměříme i na rozmanité  materiály, které Vladimír Preclík nejčastěji využíval na svá díla, a v závěru programu budou mít studenti možnost ve výtvarném ateliéru vytvořit vlastní trojrozměrné dílo.

Programy trvají 60 – 90 minut.
Vstupné pro studenta je 20 Kč, doprovod má vstup zdarma.
Termín programů (út – pá) je možné domluvit mailem na adrese edukace@galeriehk.cz nebo na tel. čísle 727 806 971 u Mgr. Anety Patkové.

 

 

 

 

Loader