Sobotní tvoření

Určeno pro děti 4–6 let s doprovodem, 6–12 let bez doprovodu.
Délka programů 120 minut. Vstupné pro dítě 40 Kč, doprovod zdarma.
Doporučujeme pracovní oděv. Počet míst je omezen, registrace u Anety Patkové.
E-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971.

V RYTMU UMĚNÍ
21. října 2017 – sobota 10 hodin
Přijďte se zaposlouchat do rytmu umění. Inspirováni dílem Milana Grygara –
malíře zvuku zkusíme i my propojit výtvarnou tvorbu se zvukem.

Loader